top of page

Nabízíme levné (dotované) obědy

Informace pro žáky :

Po dobu výuky z domova jsou všem žákům obědy odhlášeny.

Nabízíme dotované obědy za 29,- až 30 Kč - máte na měsíc listopad zaplaceno.

Je potřeba obědy objednat

- v systému přes své přihlašovací údaje

- telefonicky 317701313 do 14 hod. předešlého dne

- mailem : jidelna@sjtynec.cz - do předmětu napište "Objednávka obědů"

- obědy si vyzvednete do svých jídlonosičů ( na základě čipu) v čase 11,30 - 13,00 hod.

ve školní jídelně v Komenského ulici

- přihlášené obědy jsou závazné a odhlašujete jen v případě nemoci

- jídelní lístek na další týden vyvěsíme do středy a vy se opět přihlašujete


Informace pro cizí strávníky a zaměstnance ZŠ

- jste v systému přihlášeni, odhlásit se můžete vždy do pondělí, poté jsou obědy také závazné

- své jídlonosiče odevzdejte do 10 hod. zadním vchodem Šj spolu s čipem

- odeberte oběd v čase POZOR ZMĚNA 11,30 - 12,30 hod.


Nutno dodržovat hygienická nařízení dle vývěsek a dbát pokynů zaměstnanců Šj.


Přeji všem hodně zdraví, trpělivosti a určitě se brzy sejdeme v normálním období.

Jana Malinová


Comments


bottom of page