top of page

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje od 5.10.2020

Pro zařízení školního stravování platí omezení vyplývající z Usnesení vlády ČR o přijetí

krizového opatření ze dne 30.9.2020 pro omezení provozoven stravovacích služeb.

Jedná se i pro školní jídelny o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet

u jednoho stolu je omezen na 4 osoby a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení. Není možné, aby žáci čekali v řadě na oběd v jídelně, dokud se neuvolní místo u stolu.

Míst u stolu : Školní jídelna Komenského ulice 265 : 52 židlí

Školní jídelna Benešovská ulice 23 : 46 židlí


Spolupracujeme s vedením ZŠ na organizaci plynulého příchodu dětí po třídách na obědy

mezi budovami ZŠ a ŠJ i za nepříznivého počasí.

Z časových důvodů a zrychlení výdeje ruším možnost výběru obědů a vaří se pouze oběd č.1.

Strávníkům, kteří mají zvolený oběd č. 2 bude automaticky vydán oběd č.1.


Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.

- vstup pouze v rouškách

- po vstupu - desinfekce rukou

- dodržování rozestupů dle pokynů pracovnice ŠJ

- nošení čipů


Děkuji

Malinová - ředitelka ŠJ


Comments


bottom of page