top of page

Školní jídelna nadále vaří

Informace pro žáky :

Všem žákům jsou obědy od 14.10. odhlášeny


Pokud budete mít zájem odebírat si obědy za dotovanou cenu je třeba se opět přihlásit :

- na www.sjtynec.cz přes své přihlašovací údaje

- telefonicky 317701313 do 14 hod. předešlého dne

- obědy je možné vyzvednout pouze do svých jídlonosičů v čase od 11,30 hod do 13,00 hod.

na základě odčipnutí přímo ve školní jídelně v Komenského ulici

- vaří se pouze jeden druh obědu (polévka + hlavní jídlo)

- přihlášené obědy nebude možno již odhlásitInformace pro cizí strávníky :

- cizí strávníci jsou přihlášeni

- své jídlonosiče odevzdejte do 10 hod. zadním vchodem ŠJ spolu s čipem

- odeberte oběd v čase od 11 - 12,30 hod. u zadního vchodu ŠJ ( výdejní okénko)

- zkontrolujte své přihlášení, obědy nebude možno odhlásit od 16.10. ani telefonicky


Nutno dodržovat hygienická nařízení dle vývěsek a pokynů zaměstnanců ŠJ.


Od 26.10 do 30.10. školní jídelna nevaří, žáci i dospělí strávníci jsou hromadně odhlášeni.

Přeji dobré chutnání

Jana Malinová - ředitelka ŠJYorumlar


bottom of page