top of page

Školní jídelna vaří i nadále

Žáci mají nárok na dotovanou stravu.

Přihlašení na obědy :

- na www.sjtynec.cz přes své přihlašovací údaje

- telefonicky 317701313 do 14 hod. předešlého dne

- emailem jidelna@sjtynec.cz

- obědy je možné vyzvednout pouze do svých jídlonosičů v čase od 11,00 hod do 13,00 hod.

u hlavního vstupu do ŠJ v Komenského ulici


Informace pro cizí strávníky :

- cizí strávníci jsou přihlášeni

- své jídlonosiče odevzdejte od 8 hod.do 10 hod. zadním vchodem ŠJ spolu s čipem

- odeberte oběd v čase od 11,30 - 12,30 hod. u zadního vchodu ŠJ ( výdejní okénko)


Žádám o dodržování hygienických pravidel (ruce, roušky, respirátory, rozestupy)

a děkuji za respektování nařízení MŠMT ČR a MZ ČR.

Jana Malinová


Commenti


bottom of page