Platby obědů

Žádám rodiče, aby si prověřili, zda mají zaplacené obědy na září pro své děti.

Strávníci budou započítáni na stravu až budou peníze připsány na účtu ŠJ.


Inkasní platba - proběhla 22.8. Doplatit můžete jednorázově s variabilním symbolem dítěte.

Jednorázové nebo trvalé platby měly být odeslány 20.8. na měsíc září.


Děkuji