top of page

Obědy pro děti

Ve školní jídelně se žáci budou stravovat ve skupině po třídách.

Nejdříve se naobědvají žáci ( třídy), kteří mají odpolední vyučování.

Výdej obědů bude probíhat po těchto třídách celou polední hodinu,

přizpůsobte dopravu dětí a další aktivity s časovou rezervou.

Nelze pouštět jednotlivce do jídelny s jinou třídou.

Žádám o kontrolu nošení čipů sebou do školy - jídelny.


Hygienická pravidla :

Při vstupu do jídelny každý žák použije připravenou desinfekci na ruce.

Oběd si odebere z výdejního okénka na tácu, který bude zkompletovaný

od pí kuchařek ( polévka, hlavní jídlo, nápoj, příbor).

Žák si nenabírá nic samostatně a dbá pokynů dozoru ŠJ.

Před jídelnou se nezdržuje a pokračuje v cestě do školy nebo domů.

Roušky pro děti nejsou v jídelně povinné.

Dbáme na zvýšenou desinfekci prostorů ve školní jídelně (stoly, židle, kliky, madla, inventář)


Přejeme všem dětem dobré chutnání.Comments


bottom of page