Nezaplacené obědy na měsíc listopad

Žádám rodiče, aby si zkontrolovali platbu obědů.

Limit na inkasní platbu doporučuji navýšit na 1000 Kč na dítě.

Nestrženou inkasní platbu, zaplaťte jednorázovým příkazem :

Číslo účtu jídelny : 100003401/0800

Variabilní symbol : Vidíte ve správě účtu po přihlášení dítěte do stravovacího systému

nebo po tel. vyžádání v kanceláři jídelny

Částka : vidíte v bankovním výpisu nebo 800 Kč

Splatnost do 29.10.


Platba v hotovosti na poslední chvíli :

Pondělí 31. 10. 7,30 - 15 hod.

v kanceláři ŠJ v Komenského ulici