top of page

Provoz jídelny 30.11. - 22.12.

Žáci na prezenční výuce mají obědy přihlášeny.


Žáci na distanční výuce jsou odhlášeni. Můžete se přihlásit na odebírání

obědů do svých jídlonosičů za dotovanou cenu.

Obědy se budou vydávat 13,40 - 14,00 hod.


Zaměstnanci ZŠ, přítomni na pracovišti, se mohou stravovat přímo v jídelně.

Cizí strávníci si odebírají své jídlonosiče zadním vchodem jídelny, stejným způsobem jako doposud.


Žádám o dodržování hygienických pravidel (ruce, roušky, rozestupy)

a děkuji za respektování nařízení MŠMT ČR.

Jana Malinová


Comments


bottom of page