top of page

Informace ke stravování od 18.11.2020

Od 18.11. se vrací do škol děti z přípravné třídy, 1. a 2. třídy - obědy mají přihlášené,

budou se stravovat po skupinách (třídách) v prostorách školní jídelny. Nezapomeňte čipy.

I nadále vaříme pro žáky na distanční výuce, ti, kteří si chodí pro obědy pravidelně jsou automaticky přihlášeni, ostatní se mohou ještě přihlásit ( stravovací program, tel.)


Organizace výdeje obědů :

Nová škola - Komenského ulice

11,30 - 12,30 výdej připravených jídlonosičů (cizí strávníci) - zadní vchod jídelny


11,10 - 11,25 pouze žáci na distanční výuce, kteří nemají volnou pátou hodinu (tj.12,30 - 13,30)

hlavní vchod jídelny


11,30 - 12,30 přípravná, 1. a 2. třída - jídelna

pedagogové, kteří jsou přítomni ve škole se v tomto čase mohou stravovat v jídelně


12,35 - 13,30 žáci na distanční výuce - výdej do jídlonosičů přímo v jídelně

rodiče žáků - u předního vchodu jídelny dbají pokynů zaměstnanců ŠJ


Stará škola - Benešovská ulice

12,00 - 13,00 1. a 2. třídy + paní učitelky v jídelně

Dětem na distanční výuce a cizím strávníkům se i nadále bude vydávat oběd pouze v Komenského ulici v časech viz. výše.


Prosím o dodržování hygienických pravidel ( roušky, desinfekce, rozestupy), abychom se brzy mohli sejít se všemi dětmi.

Kommentare


bottom of page